A consult - Tréninková a konzultační činnost

A consult - Tréninková a konzultační činnost

Audity Tisk Email

Audity v terénu

  • Máte zkušený tým, který byste chtěli dál rozvíjet a nevíte přesně, který směr zvolit?
  • Rádi byste pro vaše reprezentanty „ušili trénink na míru“ a potřebujete zjistit, kde je největší prostor pro zlepšení?
  • Ztrácí váš tým na efektivnosti?
  • Nedaří se vám plnit plán a nevíte přesně, kde je možná příčina?


Pokud jste na některou z výše uvedených otázek odpověděli ANO, řešením pro vás můžou být audity.
Tato oblíbená služba je k dispozici v rámci celého území ČR.

Metodologie:

V průběhu auditu naši konzultanti hodnotí u obchodních zástupců přípravu na prodejní návštěvu, vlastní průběh i činnost po návštěvě, u manažerů použití vhodných manažerských technik.

Minimální počet návštěv za den strávený s jedním obchodním zástupcem je předmětem dohody se zadavatelskou firmou.

Všechny údaje jsou zaznamenány a slouží jako podklad pro vypracování závěrečné zprávy.

Tato obsahuje analýzu činnosti týmu jako celku a následně jeho individuálních členů. Součástí zprávy je doporučení pro další rozvoj týmu a zvýšení efektivity práce prodejního oddělení.

Podle zadání pak umíme připravit trénink ušitý na míru prodejnímu týmu a jeho manažerům.

Prodejní tým tak dostane místo standardního, obecně zaměřeného tréninku, program zaměřený zcela pragmaticky na ty oblasti, kterých zlepšení může nejrychleji přinést efekt.

Zprávu je možné vypracovat také v angličtině.

Audity prodejních týmů

  • Audity slouží jako prostředek k identifikaci oblastí pro další rozvoj prodejního týmu.
  • Dalším účelem auditu prodejního týmu může být  šetření, do jaké míry se prodejním zástupcům daří realizovat propagační kampaň a jak účinně naplňuje prodejní oddělení svůj nejdůležitější úkol, tedy prodej zákazníkům.

Spolupráce se zadavatelem je pro úspěšný výsledek auditu klíčová.
Tato umožňuje konzultantům hodnotit kvalitu předávání základních propagačních sdělení, dodržování targetingu a frekvence návštěv.


Audity area manažerů

Audit reprezentantů je vhodné doplnit o audit manažerů první linie. Jejich práce má rozhodující vliv na úspěšnost celého týmu. I tady vyjíždí konzultant s manažerem do terénu a hodnotí jeho práci s jednotlivými reprezentanty. Znalost členů prodejního týmu z předchozího auditu je výhodou.

 

Dotace z EU na vzdělání

Dnešní ekonomická situace nutí firmy k intenzívnímu hledání úspor. Zraky finančních manažerů se často upírají k rozpočtům na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Takové položky se na první pohled jeví jako zbytečné, jejich významná redukce nemusí mít bezprostřední dopad na procesy a fungování firmy.
Na druhé straně z dlouhodobého hlediska mohou být investice do vzdělávání a rozvoje pracovníků tím rozhodujícím prvkem k získání konkurenční výhody. Různé průzkumy a studie dokazují, že možnost vzdělávání a rozvoje je důležitým benefitem a může být i jednou z rozhodujících složek motivace pracovníků. Ztráta možnosti zvyšování kvalifikace může vést až k rozhodnutí firmu opustit, a to zvláště u pracovníků s největším potenciálem.
Evropská unie vytvořila programy pro podporu vzdělávacích programů pro zaměstanance i v době ekonomické stagnace. Klíčem k úspěchu pro získání dotace z fondů EU je schopnost zpracovat formálně a obsahově správnou žádost.
Nabízíme poradenství při přípravě takové žádosti.

 

OTESTUJTE SE

Tato sekce se připravuje

 

Zajímavé odkazy

Pharm Business Magazine
www.pharmbm.czext

Outdoor a firemní akce
www.sundisk.czext

Evropský sociální fond v ČR
www.esfcr.czext

 

 

 

Novinky