A consult - Tréninková a konzultační činnost

A consult - Tréninková a konzultační činnost

Audity Tisk Email

Audity v terénu

  • Máte zkušený tým, který byste chtěli dál rozvíjet a nevíte přesně, který směr zvolit?
  • Rádi byste pro vaše reprezentanty „ušili trénink na míru“ a potřebujete zjistit, kde je největší prostor pro zlepšení?
  • Ztrácí váš tým na efektivnosti?
  • Nedaří se vám plnit plán a nevíte přesně, kde je možná příčina?


Pokud jste na některou z výše uvedených otázek odpověděli ANO, řešením pro vás můžou být audity.
Tato oblíbená služba je k dispozici v rámci celého území ČR.

Metodologie:

V průběhu auditu naši konzultanti hodnotí u obchodních zástupců přípravu na prodejní návštěvu, vlastní průběh i činnost po návštěvě, u manažerů použití vhodných manažerských technik.

Minimální počet návštěv za den strávený s jedním obchodním zástupcem je předmětem dohody se zadavatelskou firmou.

Všechny údaje jsou zaznamenány a slouží jako podklad pro vypracování závěrečné zprávy.

Tato obsahuje analýzu činnosti týmu jako celku a následně jeho individuálních členů. Součástí zprávy je doporučení pro další rozvoj týmu a zvýšení efektivity práce prodejního oddělení.

Podle zadání pak umíme připravit trénink ušitý na míru prodejnímu týmu a jeho manažerům.

Prodejní tým tak dostane místo standardního, obecně zaměřeného tréninku, program zaměřený zcela pragmaticky na ty oblasti, kterých zlepšení může nejrychleji přinést efekt.

Zprávu je možné vypracovat také v angličtině.

Audity prodejních týmů

  • Audity slouží jako prostředek k identifikaci oblastí pro další rozvoj prodejního týmu.
  • Dalším účelem auditu prodejního týmu může být  šetření, do jaké míry se prodejním zástupcům daří realizovat propagační kampaň a jak účinně naplňuje prodejní oddělení svůj nejdůležitější úkol, tedy prodej zákazníkům.

Spolupráce se zadavatelem je pro úspěšný výsledek auditu klíčová.
Tato umožňuje konzultantům hodnotit kvalitu předávání základních propagačních sdělení, dodržování targetingu a frekvence návštěv.


Audity area manažerů

Audit reprezentantů je vhodné doplnit o audit manažerů první linie. Jejich práce má rozhodující vliv na úspěšnost celého týmu. I tady vyjíždí konzultant s manažerem do terénu a hodnotí jeho práci s jednotlivými reprezentanty. Znalost členů prodejního týmu z předchozího auditu je výhodou.

 

Pro zdravotníky

Komunikace mezi zdravotníky a pacienty je téma zmiňované stále častěji. Není divu, za mnoha stížnostmi nestojí medicínské pochybení, ale chybná či chybějící komunikace.

Vypjaté prostředí zdravotnických zařízení klade na komunikaci velké a specifické nároky.

Protože se právě komunikaci věnujeme dvacet let, protože jsme lékaři, a protože jsou z nás občas také pacienti, rozhodli jsme se s tím něco dělat.

Workshopů pro sestry a lékaře jsme už dělali řadu, vždy s výbornou odezvou.

Pokud vás toto téma oslovuje, napište nám.

 

OTESTUJTE SE

Tato sekce se připravuje

 

Zajímavé odkazy

Pharm Business Magazine
www.pharmbm.czext

Outdoor a firemní akce
www.sundisk.czext

Evropský sociální fond v ČR
www.esfcr.czext

 

 

 

Novinky