A consult - Tréninková a konzultační činnost

A consult - Tréninková a konzultační činnost

Koučink Tisk Email

Koučink? Mentoring? Consulting? - To je jedno, hlavní je VÝSLEDEK.

Nabídka individuálního koučování je u nás docela široká. Spíš to vypadá, že se z osobního koučování stala módní záležitost. Přitom je to věc, která vůbec není nová. Svého osobního kouče mají nejen špičkoví sportovci. Měli a mají ho třeba i umělci, jen mu tak neříkají.

Jenže právě kouč u sportovce, mistr u umělce, učitel u východních náboženství, ti všichni používali ne jednu metodu, ale řadu metod. Vždy vybírali podle toho, co nejrychleji dovede jejich partnera k cíli - tedy k rychlejšímu osobnímu rozvoji. Je pak jedno, jak přesně budete rozlišovat mezi koučinkem, mentoringem, consultingem a kdovíčím ještě.

Je také pravda, že osobní kouč nemusí být v koučované oblasti lepší než jeho koučovaný partner. V poslední době to ale skoro vypadá, jako by znalost prostředí a problematiky byla pro koučování nevýhodou.

Kdosi kdysi řekl, že pravoslavný kněz je pro něj jako rádce mnohem důvěryhodnější než kněz katolický. Pop se totiž může ženit. Umí si tedy představit každodenní problémy, které řeším. Celibát tohle nedovoluje. Podobné je to v osobním koučinku. Pokud vůbec neznám problematiku, kterou se můj partner zabývá, bude naše společná práce omezená tím, co si koučovaný přinese sám. Nejde o to mu nutit vlastní názory, předávat mu přímo svoje know-how. Jde o to umět se vcítit do situace, kterou koučovaný řeší. To je bez znalosti prostředí - alespoň minimální znalosti - velmi obtížné, ne-li nemožné.

Proto věříme tomu, že osobní kouč nebude horším koučem, když vychází ze stejného nebo podobného prostředí jako koučovaný. Naopak. Chápeme také, že je to věc názoru. Ten náš nikomu nevnucujeme. Jen ho prezentujeme - pokud je to vhodné a pokud je o to zájem.

Při koučování vycházíme z toho nejlepšího, co dnes koučování má k dispozici. Opíráme se o manažerskou praxi posledních 50 let, se všemi jejími úspěchy i slepými uličkami. Málokterá teorie managementu zůstala platná bez výhrad, stejně jako málokterá byla zcela opuštěna. Vybíráme to, co je funkční.

 

A jak to vypadá v praxi?

  • Koučujeme pracovníky na pozicích od generálního manažera (třeba na témata, která těžko může probírat s podřízenými) po reprezentanta (když si například nějaký výrazný talent zaslouží individuální přístup k rozvoji).
  • Tématem může být obecné zvýšení efektivity a výkonosti, prohloubení některých dovedností (zejména tzv. soft-skills), získání speciální dovednosti propojením různých oblastí a témat (marketing - komunikace - management - míra pracovního vytížení), širší náhled na problematiku managementu (vč. asertivity, psychologických souvislostí motivace individuální i motivace týmu).
  • Může se jednat o jednorázovou službu nebo o dlouhodobý projekt.

Naši koučové

Pro další informace kontaktujte Hanku Kubíčkovou: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

Dotace z EU na vzdělání

Dnešní ekonomická situace nutí firmy k intenzívnímu hledání úspor. Zraky finančních manažerů se často upírají k rozpočtům na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Takové položky se na první pohled jeví jako zbytečné, jejich významná redukce nemusí mít bezprostřední dopad na procesy a fungování firmy.
Na druhé straně z dlouhodobého hlediska mohou být investice do vzdělávání a rozvoje pracovníků tím rozhodujícím prvkem k získání konkurenční výhody. Různé průzkumy a studie dokazují, že možnost vzdělávání a rozvoje je důležitým benefitem a může být i jednou z rozhodujících složek motivace pracovníků. Ztráta možnosti zvyšování kvalifikace může vést až k rozhodnutí firmu opustit, a to zvláště u pracovníků s největším potenciálem.
Evropská unie vytvořila programy pro podporu vzdělávacích programů pro zaměstanance i v době ekonomické stagnace. Klíčem k úspěchu pro získání dotace z fondů EU je schopnost zpracovat formálně a obsahově správnou žádost.
Nabízíme poradenství při přípravě takové žádosti.

 

OTESTUJTE SE

Tato sekce se připravuje

 

Zajímavé odkazy

Pharm Business Magazine
www.pharmbm.czext

Outdoor a firemní akce
www.sundisk.czext

Evropský sociální fond v ČR
www.esfcr.czext

 

 

 

Novinky