A consult - Tréninková a konzultační činnost

A consult - Tréninková a konzultační činnost

Naši lektoři Tisk Email


Všichni naši lektoři využívají know-how z prostředí farmaceutického průmyslu, ve kterém se dlouhodobě pohybují. To jim umožňuje respektovat specifické problémy, se kterými se lze setkat v tomto odvětví a praktické části kurzů jsou zaměřeny na jejich řešení.

MUDr. Robert Lízler - konzultant a lektor otevřených a zakázkových kurzů společnosti A CONSULT s.r.o.
Absolvent I. LF UK v Praze. Zkušenosti v prodeji a marketingu získal v řadě manažerských pozic v mezinárodních firmách. Spolupracoval rovněž s firmami v oblasti PR a reklamy. Další zkušenosti získával při řízení vlastní obchodní firmy.
Soustřeďuje se na problematiku marketing managementu, obecného managementu, firemní strukturu a analýzu trhu. V rámci firmy se věnuje také řízení mezinárodních projektů.
Pracoval ve firmách: Merck Sharp Dohme - Product  Manager, Senior Product Manager, Marketing Manager, Sales Director, Business Unit Director
Dříve pracoval jako nezávislý konzultant v oblasti marketingu, reklamy a public relations mimo farmaceutický průmysl (hračky, počítačové hry, výpočetní technika).

MUDr.Hana Kubíčková - konzultantka a lektorka otevřených i zakázkových kurzů
Absolventka LF UK v Hradci Králové, atestace prvního stupně z vnitřního lékařství. Lektorské a manažerské zkušenosti získala během mnohaleté práce pro mezinárodní farmaceutickou společnost v pozicích reprezentantky, vedoucí prodejního týmu, tréninkové manažerky i manažerky v oblasti lidských zdrojů. Pracuje především na projektech a trénincích rozvoje znalostí a dovedností středního a vyššího managementu.

MUDr. Iva Konopiská - konzultantka a lektorka pro všechny uváděné tréninky reprezentantů i terénní individuální rozvojové tréninky v terénu.
Absolventka I. LF UK v Praze. Její zkušenosti pocházejí hlavně z dlouhodobé práce reprezentanta a Sales Managera ve farmaceutické společnosti. Má bohatou praxi s vedením a motivací týmů. Zaměřuje se zejména na oblast prodejních dovedností, vedení prodejních týmů a externí koučink v terénu.

Mgr. Pavel Kalista
Absolvent PF v Plzni.  Lektorské a manažerské zkušenosti získal během mnohaleté práce pro mezinárodní farmaceutickou společnost na pozicích reprezentanta, sales manažera a interního trenéra. Má bohatou praxi s vedením a motivací prodejního týmu. Jako interní trenér se účastnil mnoha vzdělávacích projektů pro prodejní týmy a střední management. Zaměřuje se zejména na oblast business plánování, prodejních dovedností, manažerských dovedností, externího koučinku v terénu a efektivní komunikace.

 

Dotace z EU na vzdělání

Dnešní ekonomická situace nutí firmy k intenzívnímu hledání úspor. Zraky finančních manažerů se často upírají k rozpočtům na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Takové položky se na první pohled jeví jako zbytečné, jejich významná redukce nemusí mít bezprostřední dopad na procesy a fungování firmy.
Na druhé straně z dlouhodobého hlediska mohou být investice do vzdělávání a rozvoje pracovníků tím rozhodujícím prvkem k získání konkurenční výhody. Různé průzkumy a studie dokazují, že možnost vzdělávání a rozvoje je důležitým benefitem a může být i jednou z rozhodujících složek motivace pracovníků. Ztráta možnosti zvyšování kvalifikace může vést až k rozhodnutí firmu opustit, a to zvláště u pracovníků s největším potenciálem.
Evropská unie vytvořila programy pro podporu vzdělávacích programů pro zaměstanance i v době ekonomické stagnace. Klíčem k úspěchu pro získání dotace z fondů EU je schopnost zpracovat formálně a obsahově správnou žádost.
Nabízíme poradenství při přípravě takové žádosti.

 

OTESTUJTE SE

Tato sekce se připravuje

 

Zajímavé odkazy

Pharm Business Magazine
www.pharmbm.czext

Outdoor a firemní akce
www.sundisk.czext

Evropský sociální fond v ČR
www.esfcr.czext

 

 

 

Novinky