A consult - Tréninková a konzultační činnost

A consult - Tréninková a konzultační činnost

Názory našich zákazníků Tisk Email

Jako referenci uvádíme citace z Dotazníků pro zpětnou vazbu, který účastníci našich kurzů vyplňují anonymně po jejich ukončení.

Citace jsou odpovědi na otázky:

Co bylo pro vás nejvíce užitečné?
Až se uvidíme příště, co bychom měli udělat jinak?


"nejvíce užitečné bylo převedení teoretických poznatků do praxe" (Abbott Laboratories)

"Zachovať takú príjemnú atmosféru ako doteraz, viac menej nič nemeniť, je to maximálne profesijné "(Abbott Laboratories).

"pochopila jsem, co můžu na sobě zlepšovat" (Medicom)

"líbí se mi váš přístup, že přednášíte s chutí něco naučit a s někým se o zkušenosti podělit" (Ferring Léčiva)

"velmi profesionální a zároveň lidské!" (GlaxoSmithKline)

"nejvíc mi pomohla zpětná vazba a nahrávání na video" (Medimport)

"vzájemná diskuse a porovnání názorů, opravdu inspirující" (Schering)

"příklady ze života a praktická cvičení" (Sanofi - Synthelabo)

"dělejte to stále tak!" (Eli Lilly)

"rád bych navázal tam, kde jsme nyní skončili" (Laboratoires Fournier)

"zkušenosti zkušených" (AstraZeneca)

"praktické zkušenosti a připravenost lektorky mne příjemně překvapily" (Lundbeck)

"Uvědomila jsem si, kde dělám chyby a jak dosáhnout svého. Byl to dobrý praktický trénink" (Abbott Laboratories)

"Velmi dobře. Jeden z mála tréninků, které se mi opravdu líbily !!!
Trénink probíhal výborně – věcně, prakticky (obsahoval hodně praktických věcí, které byly úžasně demonstrovány lektorem do „srozumitelného jazyka“ pro lidi, kteří s (v) marketingem nepracují" (GlaxoSmithKline)

"Shrnutí informací, dokonalá znalost prostředí lektora.
Komplexnost a nadhled, praktičnost – ne definice, ale dle selského rozumu.
Souhlasím s individuální formou „konzultace“ vztažené ke konkrétním produktům" (Pfizer)

"Velmi užitečné pro mě bylo, jak reagovat s agresivním pacientem
Překvapilo mě, že mám svá asertivní lidská práva.
Velmi užitečné, budu dávat pozor na vztahovou rovinu komunikace" (ČAS-Diabetologická sekce)

"Živý trénink s důrazem na praktičnost" (Ipsos)

"Aktivní přístup lektora, ochota ke komunikaci, používání zkušeností z terénu.
Naprosto otevřená diskuse a poznání, že neexistuje žádný mustr správného řízení teritoria - ale že reprezentant má možnost ovlivnit svůj region zaměřením na podstatné věci jak dosáhnout vynikajících prodejů → tím, co jsem zde slyšeli: poznání lékařů, terénů, okolností, vlivů. Jednoduchost → ušetření energie a času → vedoucí k výsledku" (Sanofi Aventis)

 

Dotace z EU na vzdělání

Dnešní ekonomická situace nutí firmy k intenzívnímu hledání úspor. Zraky finančních manažerů se často upírají k rozpočtům na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Takové položky se na první pohled jeví jako zbytečné, jejich významná redukce nemusí mít bezprostřední dopad na procesy a fungování firmy.
Na druhé straně z dlouhodobého hlediska mohou být investice do vzdělávání a rozvoje pracovníků tím rozhodujícím prvkem k získání konkurenční výhody. Různé průzkumy a studie dokazují, že možnost vzdělávání a rozvoje je důležitým benefitem a může být i jednou z rozhodujících složek motivace pracovníků. Ztráta možnosti zvyšování kvalifikace může vést až k rozhodnutí firmu opustit, a to zvláště u pracovníků s největším potenciálem.
Evropská unie vytvořila programy pro podporu vzdělávacích programů pro zaměstanance i v době ekonomické stagnace. Klíčem k úspěchu pro získání dotace z fondů EU je schopnost zpracovat formálně a obsahově správnou žádost.
Nabízíme poradenství při přípravě takové žádosti.

 

OTESTUJTE SE

Tato sekce se připravuje

 

Zajímavé odkazy

Pharm Business Magazine
www.pharmbm.czext

Outdoor a firemní akce
www.sundisk.czext

Evropský sociální fond v ČR
www.esfcr.czext

 

 

 

Novinky