A consult - Tréninková a konzultační činnost

A consult - Tréninková a konzultační činnost

Realizované projekty Tisk Email

Třetí dávka zdarma

Externí product management pro GlaxoSmithKline

 • průzkum trhu
 • návrh kampaně
 • vedení kampaně
 • trénink reprezentantů
 • doporučení pro budoucnost


výsledek: plnění prodejního cíle 370%

Nyní je kampaň s úspěchem každoročně používána v několika evropských zemích.


Battaerd Mansley

Battaerd Mansley je mezinárodně působící organizace, součást skupiny IMS. V centru její pozornosti je zvyšování komerční úspěšnosti farmaceutických firem, a to zejména monitorováním účinnosti marketingových a prodejních aktivit firem a poradenstvím v této oblasti. Firma operuje v Austrálii, Jižní Africe a v současnosti otevírá pobočky v řadě asijských zemí. Ve střední a východní Evropě přibyly k pražskému zastoupení i pobočky v Polsku, Maďarsku a Rakousku. V zemích, kde existují pobočky společnosti Battaerd Mansley, spolupracují s ní prakticky všechny významné farmaceutické firmy. Produkty Battaerd Mansley slouží jako Key Performance Indicators (KPI) k měření a zlepšování komerční výkonnosti firem a jako nástroj při rozhodování otázek strategického i taktického zaměření.

 • definice potenciálu trhu
 • pre-launchové aktivity
 • aunch produktů u předních farmaceutických společností v ČR
 • kompletní předání zadavateliSales Manager Excellent

Mezinárodní projekt na zjednocení profesionální úrovně sales a area manažerů ze 16 zemí Evropy a Asie

 • návrh designu
 • interaktivní spolupráce s účastníky prostřednictvím internetu
 • 3-denní workshop s účastníky
 • závěrečná zpráva s doporučením postupu do budoucna

 

 

Dotace z EU na vzdělání

Dnešní ekonomická situace nutí firmy k intenzívnímu hledání úspor. Zraky finančních manažerů se často upírají k rozpočtům na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Takové položky se na první pohled jeví jako zbytečné, jejich významná redukce nemusí mít bezprostřední dopad na procesy a fungování firmy.
Na druhé straně z dlouhodobého hlediska mohou být investice do vzdělávání a rozvoje pracovníků tím rozhodujícím prvkem k získání konkurenční výhody. Různé průzkumy a studie dokazují, že možnost vzdělávání a rozvoje je důležitým benefitem a může být i jednou z rozhodujících složek motivace pracovníků. Ztráta možnosti zvyšování kvalifikace může vést až k rozhodnutí firmu opustit, a to zvláště u pracovníků s největším potenciálem.
Evropská unie vytvořila programy pro podporu vzdělávacích programů pro zaměstanance i v době ekonomické stagnace. Klíčem k úspěchu pro získání dotace z fondů EU je schopnost zpracovat formálně a obsahově správnou žádost.
Nabízíme poradenství při přípravě takové žádosti.

 

OTESTUJTE SE

Tato sekce se připravuje

 

Zajímavé odkazy

Pharm Business Magazine
www.pharmbm.czext

Outdoor a firemní akce
www.sundisk.czext

Evropský sociální fond v ČR
www.esfcr.czext

 

 

 

Novinky