A consult - Tréninková a konzultační činnost

A consult - Tréninková a konzultační činnost

Výsledky našeho odborného vedení seminářů Tisk Email

V konkurenci dalších lektorů jsme se propracovali k samým jedničkám


Tentokrát se s vámi podělíme o výsledky hodnocení našeho odborného vedení seminářů pro IRR (Institute for International Research). Akce pořádané IRR umožňují srovnání, protože přednášejících bývá nejméně pět. Účastníci pak známkují u každého speakera obsah, formu a kvalitu podkladů. Používá se stupnice od 1 do 6.
Zatím jsme vždy dosáhli nadprůměrného hodnocení – a naposledy jsme měli dokonce samé jedničky!

Výsledky hodnocení semináře Letní farmaceutická škola 26.-28.7.2011:

tabulka-irr-1jpg.jpg
Výsledky hodnocení semináře Market access 22.-23.11.2011:

tabulka-irr-2jpg.jpg
Výsledky hodnocení semináře Letní farmaceutická škola 31.7.-2.8.2012:

tabulka-irr-3jpg.jpg

 

Dotace z EU na vzdělání

Dnešní ekonomická situace nutí firmy k intenzívnímu hledání úspor. Zraky finančních manažerů se často upírají k rozpočtům na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Takové položky se na první pohled jeví jako zbytečné, jejich významná redukce nemusí mít bezprostřední dopad na procesy a fungování firmy.
Na druhé straně z dlouhodobého hlediska mohou být investice do vzdělávání a rozvoje pracovníků tím rozhodujícím prvkem k získání konkurenční výhody. Různé průzkumy a studie dokazují, že možnost vzdělávání a rozvoje je důležitým benefitem a může být i jednou z rozhodujících složek motivace pracovníků. Ztráta možnosti zvyšování kvalifikace může vést až k rozhodnutí firmu opustit, a to zvláště u pracovníků s největším potenciálem.
Evropská unie vytvořila programy pro podporu vzdělávacích programů pro zaměstanance i v době ekonomické stagnace. Klíčem k úspěchu pro získání dotace z fondů EU je schopnost zpracovat formálně a obsahově správnou žádost.
Nabízíme poradenství při přípravě takové žádosti.

 

OTESTUJTE SE

Tato sekce se připravuje

 

Zajímavé odkazy

Pharm Business Magazine
www.pharmbm.czext

Outdoor a firemní akce
www.sundisk.czext

Evropský sociální fond v ČR
www.esfcr.czext

 

 

 

Novinky