A consult - Tréninková a konzultační činnost

A consult - Tréninková a konzultační činnost

Školení zdravotníků Tisk Email

Lidé se stále více zajímají o průzkumy kvality péče ve zdravotnictví, žebříčky popularity zdravotnických zařízení a nemocničního personálu. Obzvláště v souvislosti se zavedením tolikrát diskutované zdravotnické reformy se z pacienta stává klient, se kterým přicházejí do zdravotnického zařízení finance.

Vztah mezi zdravotníkem a pacientem – tedy klientem bude hrát stále důležitější roli. Spokojení klienti mohou svým pozitivním hodnocením přispívat k posouvání oddělení, kliniky či nemocnice na žebříčku  popularity výše, ubude tak stížností a zbytečných žalob a zůstane více příjemných, spolupracujících pacientů.
Většina stížností ze strany veřejnosti vůči lékařům totiž nesměřuje jen k otázkám klinických kompetencí, ale právě do oblasti komunikace zdravotnického personálu. I malý slovní konflikt mezi zdravotnickým personálem se může snadno přenést na pacienta. Je obecně známo, že i správná komunikace zdravotnického personálu může být jedním z prostředků léčby.

Jak získat fanoušky své nemocnice? A jak být fanouškem svého zaměstnavatele?

Kvalitu poskytovaných služeb ve zdravotnických zařízeních lze mimo jiné zlepšit zaváděním účinným manažerských metod.

Nabízíme ucelený rozvojový program posilující praktické manažerské dovednosti pro středně postavené manažery  ve zdravotnictví (vedoucí lékaře, vedoucí sestry, lékárníky).

LÉKAŘSKÉ PROFESE

FARMACEUTI

NELÉKAŘSKÉ PROFESE

 

 

Dotace z EU na vzdělání

Dnešní ekonomická situace nutí firmy k intenzívnímu hledání úspor. Zraky finančních manažerů se často upírají k rozpočtům na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Takové položky se na první pohled jeví jako zbytečné, jejich významná redukce nemusí mít bezprostřední dopad na procesy a fungování firmy.
Na druhé straně z dlouhodobého hlediska mohou být investice do vzdělávání a rozvoje pracovníků tím rozhodujícím prvkem k získání konkurenční výhody. Různé průzkumy a studie dokazují, že možnost vzdělávání a rozvoje je důležitým benefitem a může být i jednou z rozhodujících složek motivace pracovníků. Ztráta možnosti zvyšování kvalifikace může vést až k rozhodnutí firmu opustit, a to zvláště u pracovníků s největším potenciálem.
Evropská unie vytvořila programy pro podporu vzdělávacích programů pro zaměstanance i v době ekonomické stagnace. Klíčem k úspěchu pro získání dotace z fondů EU je schopnost zpracovat formálně a obsahově správnou žádost.
Nabízíme poradenství při přípravě takové žádosti.

 

OTESTUJTE SE

Tato sekce se připravuje

 

Zajímavé odkazy

Pharm Business Magazine
www.pharmbm.czext

Outdoor a firemní akce
www.sundisk.czext

Evropský sociální fond v ČR
www.esfcr.czext

 

 

 

Novinky